.Mori Yoshitoshi 'Mikoshi (Portable Shrine)'

.
KIKAI Top Page

Return