Nakagawa Isaku 'Andre Malraux in Kyoto'
. ◎ reproduced: 'The Kokuga Sosaku Association in Perspective' 
Mitsumura-suiko Publishing 1996 p.149
KIKAI Top Page

Return


Nakagawa Isaku Sosaku-hanga woodblock print Nakagawa Isaku sosaku-hanga woodblock print
Nakagawa Isaku Sosaku-hanga woodblock print Nakagawa Isaku sosaku-hanga woodblock print
Nakagawa Isaku Sosaku-hanga woodblock print Nakagawa Isaku sosaku-hanga woodblock print